14 april 2021

Vinge Talang - Samarbete, mentorskap & feedback

Detta är den tredje och sista delen i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet mellan juristlinjen och byrålivet.

Datum

14 april 2021

Tid

09.00 - 10.00

Plats

Zoom, mer information vid anmälan.

Vardagen på en advokatbyrå präglas till stor del av teamwork. Vi arbetar i projektteam som sätts ihop utifrån olika senioritetsnivåer och kompetenser.

Våra talare kommer bland annat att dela med sig av sina erfarenheter kring vad som gör ett team mer eller mindre framgångsrikt. Samt exemplifiera hur de arbetar med fadderskap och feedback för att skapa förutsättningar för nya biträdande jurister att bli framgångsrika.

Talare: Yohanna Öhrnegård

Ansökan öppnar inom kort. Om du inte redan är medlem i Vinge Talang, anmäl dig här så får du inbjudan direkt i din mail!Bryggan mellan juristlinjen & byrålivet

Med seminarieserien vill vi bidra till din utveckling som student och skapa förståelse för rollen som rådgivare på en affärsjuridisk byrå. Vår erfarenhet visar att det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på juristlinjen och de kompetenser som är viktiga i arbetet som affärsjurist. På juristutbildningen lär ni er att tolka lagen och den juridiska metoden. I vårt arbete är förmågan att bygga förtroendefulla relationer, kommunicera på ett trovärdigt sätt och att kunna förhandla på ett konstruktivt sätt minst lika viktiga kompetenser. Med seminarieserien vill vi bidra till att minska det glappet.

Du kanske också är intresserad av

25 november 2020

Vinge Talang - Klientrelationer

Detta är del 1 i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet mellan juristlinjen och…
25 november 2020
10 februari 2021

Vinge Talang - Förhandling

Detta är del 2 i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet mellan juristlinjen och…
10 februari 2021
9 november 2020

Kontaktveckan 9 - 13 november

Digital karriärmässa för studenter anordnad av Juridiska Föreningen vid Uppsala universitet.
9 november 2020