14 april 2021

Vinge Talang | Samarbete, mentorskap & feedback

Detta är den tredje och sista delen i Vinge Talangs webinarieserie vars syfte är att bidra till att bygga bryggan mellan juristlinjen och byrålivet.

Datum

14 april 2021

Tid

12.00 - 13.00

Plats

Zoom, mer information vid anmälan.

Vardagen på en advokatbyrå präglas till stor del av teamwork. Vi arbetar i projektteam som sätts ihop utifrån olika senioritetsnivåer och kompetenser.

Våra talare kommer bland annat att dela med sig av sina erfarenheter kring vad som gör ett team mer eller mindre framgångsrikt. Samt exemplifiera hur de arbetar med fadderskap och feedback för att skapa förutsättningar för nya biträdande jurister att bli framgångsrika.

Talare: Yohanna Öhrnegård

Om du inte redan är medlem i Vinge Talang, anmäl dig här så får du inbjudan direkt i din mail!

OSA senast den 13 april genom att anmäla dig här!Bryggan mellan juristlinjen & byrålivet

Med webinarieserien vill vi bidra till din utveckling som student och skapa förståelse för rollen som rådgivare på en affärsjuridisk byrå. Vår erfarenhet visar att det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på juristlinjen och de kompetenser som är viktiga i arbetet som affärsjurist. På juristutbildningen lär ni er att tolka lagen och den juridiska metoden. I vårt arbete är förmågan att bygga förtroendefulla relationer, kommunicera på ett trovärdigt sätt och att kunna förhandla på ett konstruktivt sätt minst lika viktiga kompetenser. Våra webinarier syftar till att bidra till att bygga bryggan mellan studierna och byrålivet. 

Du kanske också är intresserad av