25 november 2020

Vinge Talang - Klientrelationer

Detta är del 1 i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet mellan juristlinjen och byrålivet.

Datum

25 november 2020

Tid

12.00 - 13.00

Plats

Zoom, mer information vid anmälan.

Vad innebär det att arbeta som konsult i vår bransch? Hur ser relationen mellan advokat och klient ut? Vad är grunderna i en god klientrelation? Och hur kan du som student öva upp din sociala kompetens redan under studietiden?

Välkommen att delta på det första webinariet i Vinge Talangs livesända webinarieserie i tre delar. Stor vikt läggs på samspel med dig som deltar.

Ciat från tidigare deltagare:
"Föreläsningsserien gav ett praktiskt perspektiv på affärsjuridiken och utgjorde därför ett mycket uppskattat komplement till utbildningen." - Marielle, Lunds universitet.


Talare: Olof Jisland & Mathilda Persson

OSA senast: 24 november genom att registrera dig här>>>

Om du inte redan är medlem i Vinge Talang så anmäl dig här>>Boka redan nu in de kommande tillfällena

Del 2: Webinar 10 februari 2021 | Vinge Talang - Förhandling

Del 3: Webinar 14 april 2021 | Vinge Talang - Samarbete, mentorskap & feedback

 Bryggan mellan juristlinjen & byrålivet

Med seminarieserien vill vi bidra till din utveckling som student och skapa förståelse för rollen som rådgivare på en affärsjuridisk byrå. Vår erfarenhet visar att det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på juristlinjen och de kompetenser som är viktiga i arbetet som affärsjurist. På juristutbildningen lär ni er att tolka lagen och den juridiska metoden. I vårt arbete är förmågan att bygga förtroendefulla relationer, kommunicera på ett trovärdigt sätt och att kunna förhandla på ett konstruktivt sätt minst lika viktiga kompetenser. Med seminarieserien vill vi bidra till att minska det glappet.

Du kanske också är intresserad av

10 februari 2021

Vinge Talang | Förhandla framgångsrikt

Detta är del två i Vinge Talangs webinarieserie vars syfte är att bidra till att bygga bryggan mella…
10 februari 2021
14 april 2021

Vinge Talang | Samarbete, mentorskap & feedback

Detta är den tredje och sista delen i Vinge Talangs webinarieserie vars syfte är att bidra till att…
14 april 2021
17 mars 2021

Vinge Talang | One on one-videosamtal

Undrar du över vad man som biträdande jurist egentligen sysslar med om dagarna och vad som gör jobbe…
17 mars 2021