10 februari 2021

Vinge Talang | Förhandla framgångsrikt

Detta är del två i Vinge Talangs webinarieserie vars syfte är att bidra till att bygga bryggan mellan juristlinjen och byrålivet.

Datum

10 februari 2021

Tid

12.00 - 13.00

Plats

Zoom, mer information vid anmälan.

Hur kan du som blivande jurist bli en bättre förhandlare? Vilka redskap behöver du för att nå framgång i en förhandlingssituation? I vilka sammanhang behöver man som jurist förhandla?  

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är en avgörande faktor inom juridiken.

Välkommen till vårt förhandlings-webinar, som vi gör exklusivt för våra medlemmar i Vinge Talang. Webinaret omfattar också interaktion med dig som deltar. 

 

 

Talare: Kristian Ford & Daniel Daun

Om du inte redan är medlem i Vinge Talang, anmäl dig här!

OSA senast den 7 februari genom att anmäla dig här!Bryggan mellan juristlinjen & byrålivet

Med webinarieserien vill vi bidra till din utveckling som student och skapa förståelse för rollen som rådgivare på en affärsjuridisk byrå. Vår erfarenhet visar att det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på juristlinjen och de kompetenser som är viktiga i arbetet som affärsjurist. På juristutbildningen lär ni er att tolka lagen och den juridiska metoden. I vårt arbete är förmågan att bygga förtroendefulla relationer, kommunicera på ett trovärdigt sätt och att kunna förhandla på ett konstruktivt sätt minst lika viktiga kompetenser. Våra webinarier syftar till att bidra till att bygga bryggan mellan studierna och byrålivet. 

Du kanske också är intresserad av

15 september 2022

Välkomna till ett fastighetsevent hos Vinge i Göteborg.