10 februari 2021

Vinge Talang - Förhandling

Detta är del 2 i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet mellan juristlinjen och byrålivet.

Datum

10 februari 2021

Tid

09.00 - 10.00

Plats

Zoom, mer information vid anmälan.

Hur kan du redan nu öva dig på att bli en bättre förhandlare? Tex i vardagliga situationer när du vill ha kompensation för ett hotellrum du inte är nöjd med, när du vill lämna tillbaka en vara i butik eller när du ska förhandla med familj och vänner.

I vilka situationer behöver en advokat förhandla? Hur skiljer sig förhandling åt i olika kulturer och vad kännetecknar en framgångsrik förhandlare? Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är en avgörande framgångsfaktor inom juridiken.

 

Talare: Kristian Ford & Daniel Daun

Ansökan öppnar inom kort. Om du inte redan är medlem i Vinge Talang, anmäl dig här så får du inbjudan direkt i din mail!Bryggan mellan juristlinjen & byrålivet

Med seminarieserien vill vi bidra till din utveckling som student och skapa förståelse för rollen som rådgivare på en affärsjuridisk byrå. Vår erfarenhet visar att det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på juristlinjen och de kompetenser som är viktiga i arbetet som affärsjurist. På juristutbildningen lär ni er att tolka lagen och den juridiska metoden. I vårt arbete är förmågan att bygga förtroendefulla relationer, kommunicera på ett trovärdigt sätt och att kunna förhandla på ett konstruktivt sätt minst lika viktiga kompetenser. Med seminarieserien vill vi bidra till att minska det glappet.

Du kanske också är intresserad av

25 november 2020

Vinge Talang - Klientrelationer

Detta är del 1 i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet mellan juristlinjen och…
25 november 2020
14 april 2021

Vinge Talang - Samarbete, mentorskap & feedback

Detta är den tredje och sista delen i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet me…
14 april 2021
9 november 2020

Kontaktveckan 9 - 13 november

Digital karriärmässa för studenter anordnad av Juridiska Föreningen vid Uppsala universitet.
9 november 2020