1 december 2022

Rätten till arbetstagares arbetsresultat

Vinge Malmö bjuder in till höstens seminarieserie i tre delar i arbetsrätt. Detta är del III.

Datum

1 december 2022

Tid

08.00 – 08.30 Frukost

08.30 – 09.30 Seminarium med efterföljande frågestund

Plats

Vinge, Östergatan 30, Malmö

Samt digitalt
länk till webinariet skickas till de som anmält sig att delta digitalt ett par dagar innan eventet.

Det är mycket vanligt att arbetstagare skapar immateriella rättigheter, d.v.s. upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt eller mönsterrätt, inom ramen för sina anställningar.

Dessa rättigheter kan givetvis vara oerhört viktiga för arbetsgivarens verksamhet. Många organisationer behöver därför ha en uttalad strategi för sina immateriella rättigheter och i en sådan strategi är en viktig del att säkerställa rätten till arbetstagares arbetsresultat. Under seminariet kommer vi att diskutera reglerna om detta i lagstiftning och kollektivavtal. Vi kommer även att ge praktiska och handfasta råd kring hur anställningsavtal och policys bör utformas för att säkerställa arbetsgivarens rätt till de resultat som arbetstagaren utvecklar inom ramen för sin anställning.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet genom att registrera dig här>>>

Vinges Arbetsrättsgrupp i Skåne

Ingela Malmborg
Delägare
010 614 55 39
ingela.malmborg@vinge.se

Emelie Svensäter Jerntorp
Delägare
010 614 55 15
emelie.svensater.jerntorp@vinge.se‌

Daniel Melander Björner
Advokat
010 614 56 20
daniel.melanderbjorner@vinge.se

Karin Gynnerstedt
Biträdande jurist
010 614 56 33
karin.gynnerstedt@vinge.se


Tove Hallbäck
Biträdande jurist
010 614 56 43
tove.hallback@vinge.se

Du kanske också är intresserad av

5 december 2022

Vad innebär det att arbeta som konsult i advokatbranschen? Hur ser relationen mellan advokat och kli…

1 december 2022

Varmt välkommen till Vinges monter på Juristens dag!

8 december 2022

Varmt välkommen till Vinges monter på GAIUS!