30 september 2021

Ny visselblåsarlag på väg

Vinge Malmö bjuder in till höstens seminarieserie i tre delar i arbetsrätt. Detta är del I - III.

Datum

30 september 2021

Tid

08.00 – 08.30 Frukost

08.30 – 09.30 Seminarium med efterföljande frågestund

Plats

Östergatan 30
Malmö

Seminariet kommer även att hållas digitalt

Seminarium 30 september | Ny visselblåsarlag på väg

En ny visselblåsarlag planeras träda i kraft i december i år. Den nya lagstiftningen bygger på EU-regler och har till syfte att förstärka skyddet för arbetstagare och andra grupper som har anledning att slå larm om oegentligheter och missförhållanden på sin arbetsplats. De nya reglerna berör bland annat repressalieförbud och förbud mot att hindra rapportering av missförhållande. Lagen ställer även krav på större arbetsgivare att inrätta rapporteringskanaler och följa upp rapportering. Under seminariet kommer vi att prata om allt man som arbetsgivare behöver känna till för att vara väl förberedd inför den nya visselblåsarlagens ikraftträdande.

Osa senast den 28 september genom att registrera dig här>>>

Vid frågor vänligen kontakta Malin Nilsson, malin.nilsson@vinge.se

Varmt välkomna!

 

Vinges Arbetsrättsgrupp i Skåne

Ingela Malmborg
Delägare
010 614 55 39
ingela.malmborg@vinge.se

Emelie Svensäter Jerntorp
Counsel
010 614 55 15
emelie.svensater.jerntorp@vinge.se

Daniel Melander Björner
Biträdande jurist
010 614 56 20
daniel.melanderbjorner@vinge.se

Karin Gynnerstedt
Biträdande jurist
010 614 56 33
karin.gynnerstedt@vinge.se

Du kanske också är intresserad av

10 februari 2022

Vinge Malmö bjuder in till vårens seminarieserie i tre delar i arbetsrätt.