21 oktober 2021

När får arbetsgivare avskeda?

Vinge Malmö bjuder in till höstens seminarieserie i tre delar i arbetsrätt. Detta är del II - III.

Datum

21 oktober 2021

Tid

08.00 – 08.30 Frukost

08.30 – 09.30 Seminarium med efterföljande frågestund

Plats

Östergatan 30
Malmö

Seminarium 21 oktober | När får arbetsgivare avskeda?

En arbetstagare som på ett grovt sätt har brutit mot sina förpliktelser gentemot sin arbetsgivare får avskedas. Avsked är den strängaste åtgärden svensk rättsordning tillåter arbetsgivare att vidta i förhållande till en arbetstagare som till exempel agerat grovt illojalt, begått brott inom sin tjänst eller på annat sätt allvarligt misskött sig. Det finns mycket rättspraxis på området och frågan om när avsked är en laglig åtgärd är ofta svårbedömd. Regelverket kan inte sällan kännas krångligt att navigera genom. Vi kommer under seminariet att prata om när en arbetsgivare får avskeda och ge praktiska tips på vad en arbetsgivare som överväger att avskeda en anställd behöver tänka på.

Vid frågor vänligen kontakta Malin Nilsson, malin.nilsson@vinge.se

 

Varmt välkomna!

 

Vinges Arbetsrättsgrupp i Skåne

Ingela Malmborg
Delägare
010 614 55 39
ingela.malmborg@vinge.se

Emelie Svensäter Jerntorp
Counsel
010 614 55 15
emelie.svensater.jerntorp@vinge.se

Daniel Melander Björner
Biträdande jurist
010 614 56 20
daniel.melanderbjorner@vinge.se

Karin Gynnerstedt
Biträdande jurist
010 614 56 33
karin.gynnerstedt@vinge.se

Du kanske också är intresserad av

15 september 2022

Välkomna till ett fastighetsevent hos Vinge i Göteborg.