27 oktober 2022

Lojalitetsplikten i anställningsförhållandet

Vinge Malmö bjuder in till höstens seminarieserie i tre delar i arbetsrätt. Detta är del II.

Datum

27 oktober 2022

Tid

08.00 – 08.30 Frukost

08.30 – 09.30 Seminarium med efterföljande frågestund

Plats

Vinge, Östergatan 30, Malmö

Samt digitalt
länk till webinariet skickas till de som anmält sig att delta digitalt ett par dagar innan eventet.

Den arbetsrättsliga lojalitetsplikten innebär att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ska vila på ömsesidig lojalitet och förtroende.

Vad lojalitetsplikten innebär i praktiken är inte alltid helt tydligt och innebörden av begreppet har under åren utvecklats främst genom rättspraxis. Under detta seminarium kommer vi att fokusera på vilka rättigheter och skyldigheter såväl arbetstagare som arbetsgivare har till följd av lojalitetsplikten. Vi kommer bland annat att prata om bisysslor, förbud mot konkurrerande verksamhet, kritikrätt, tystnadsplikt och mycket mer. Vi kommer även att gå igenom vad ändringarna i LAS under juni i år har för betydelse för lojalitetsplikten och givetvis titta på intressanta aktuella rättsfall.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet genom att registrera dig här>>>

 

Vinges Arbetsrättsgrupp i Skåne

Ingela Malmborg
Delägare
010 614 55 39
ingela.malmborg@vinge.se

Emelie Svensäter Jerntorp
Delägare
010 614 55 15
emelie.svensater.jerntorp@vinge.se‌

Daniel Melander Björner
Biträdande jurist
010 614 56 20
daniel.melanderbjorner@vinge.se

Karin Gynnerstedt
Biträdande jurist
010 614 56 33
karin.gynnerstedt@vinge.se

Tove Hallbäck
Biträdande jurist
010 614 56 43
tove.hallback@vinge.se

Du kanske också är intresserad av

13 oktober 2022

Varmt välkommen till Vinges monter på Juristdagarna!

3 november 2022

Varmt välkommen till Vinges monter på JiA-mässan!

9 november 2022

Varmt välkommen till Vinges monter på Kontaktdagen!