Education

  • Uppsala University L.LM., 2016

Experience

  • Law-clerk, Stockholm district court and Patent and Market 2017/2018

Articles

Svartvita registreringar: Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar svensk praxis om svartvita varumärken BrandNews 2/2019 s. 24–27 February 18, 2019