Books

Konkurrensrätt – en handbok, 5 upplagan Karnov Group Sept. 10, 2014
Konkurrensrätt - en kommentar, 4:e upplagan Thomson Reuters Professional 2009 Jan. 1, 2009
Competition Cases from the European Union Thomson och Sweet & Maxwell, 2008, p 1193-1219 Jan. 1, 2008
Konkurrensrätt - en handbok, 3:e upplagan Thomson Fakta, 2004 Sept. 7, 2004
Konkurrensrätt - en handbok, 2:a upplagan Thomson Fakta, 2002 Sept. 2, 2002
Konkurrensrätt - en handbok Nerenius & Santérus, 1999 Sept. 6, 1999
Konkurrenslagen i praxis, Juridik & Samhälle, Stockholm, 1995, med supplement 1996 och 1997 Jan. 1, 1995