Articles

Merger Control 2016 – Sweden chapter Chambers Global Practice Guides April 13, 2016
2013 Antitrust Year in Review American Bar Association Sweden Chapter, p 153-155 Sept. 2, 2013
2012 Antitrust Year in Review American Bar Association Sweden Chapter, p 133-135 Sept. 3, 2012
2011 Antitrust Year in Review American Bar Association Sweden Chapter, p 173-175 Sept. 5, 2011
Rättsosäkerhet vid gryningsräder Europarättslig tidskrift (ERT) 2011 (3) May 2, 2011
Möjligheten att överklaga frivilliga åtaganden enligt 3 kap. 4 § KL Europarättslig tidskrift (ERT) 2008(3) Oct. 1, 2008
The International Comparative Guide to: Merger Control 2007 Sweden Chapter, s. 353-357 Jan. 1, 2007
Clearance of Near-Duopoly European Competition Law Review, Issue 9, 2006 Jan. 2, 2006
Getting the deal trough Sweden Chapter, p 194-199 Jan. 1, 2006
Towards convergence, European Counsel Telecommunications Industry Report 1998, p. 122 Sept. 1, 1998
Intervention i mål och ärenden enligt konkurrenslagen - en kommentar till Marknadsdomstolens beslut i CityMail-ärendet JT 1997-98, p. 165 Jan. 1, 1997
Rättegång i konkurrensmål - inhibition av ålägganden enligt konkurrenslagen JT 1996-97, p. 593 Jan. 1, 1996
Nytt EG-gruppundantag för selektiv och exklusiv distribution av motorfordon JT 1995-96, p. 1 Jan. 1, 1995
Exterritoriell tillämpning av konkurrenslagen JT 1995-96, p. 1017 Jan. 1, 1995
Selektiva distributionssystem och konkurrenslagen Ny juridik nr 3/95, p. 59 Jan. 1, 1995