Articles

Insurance Services in Sweden 2015 Insurance Services in Sweden 2015 April 27, 2015
IMD II – Seminar 4-5 November 2014 God försäkringsförmedlingssed – vad innebär det i ditt arbete? Nov. 26, 2014
Pensioner och förmåner 2014, nr 5 Självreglering av förmedlare Nov. 12, 2014
Hur skyddar vi försäkringstagarnas intresse? Folksams konferens Ömsesidighet May 20, 2014
Hur säkerställer vi Försäkringstagarnas inflytande? Folksams konferens Ömsesidighet May 20, 2014
Inget är nytt under solen - en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL. Föredrag vid Stockholm Center for Commercial Laws seminarium om Solvens II March 27, 2012
Vad är försäkring, egentligen. Föredrag vid försäkringsjuridiska Föreningens möte Nov. 16, 2011
Intressekonflikter –identifiering och hantering. Föredrag vid Svenska Försäkringsföreningens Complianceseminarium Nov. 9, 2011
Nya försäkringsrörelselagen Föredrag vid Svenska Försäkringsföreningens Juridikseminarium Oct. 19, 2011
Nya försäkringsrörelselagen – ”en modern och tydlig associationsrättslig reglering” Föredrag vid seminarium med Stockholm Centre for Commercial Law Oct. 11, 2011
Implementation of EU Reinsurance Directive International Law Office July 1, 2008
The Swedish insurance Guide to the World’s Leading Insurance and Reinsurance Lawyers, Sweden Chapter Oct. 1, 2007
New Business Opportunities for EEA Life Insurance Companies Insurance/Reinsurance - Sweden, March 2007, International Law Office March 5, 2007
Motor Vehicle Insurance: Proposed Changes, January 2007 Jan. 3, 2007
Proposed Reform of Solvency Rules for Insurance Companies Insurance/Reinsurance - Sweden, October 2006, International Law Office Oct. 2, 2006
Traffic-Light Model Will Soon Apply to Non-life Insurance Companies Insurance/Reinsurance - Sweden, September 2006, International Law Office Sept. 1, 2006
New Insurance Business Act Insurance/Reinsurance - Sweden, June 2006, International Law Office June 1, 2006
Overview March 2006 Insurance/Reinsurance - Sweden, March 2006, International law Office March 9, 2006