August 20, 2019

The Journey Onboarding – tips och råd inför anställning

Del 1/3 i vår arbetsrättsliga seminarieserie The Journey i Göteborg.

Date

August 20, 2019

Time

Event Time

Location

Venue information

Contact

Event Contact

Onboarding – tips och råd inför anställning

Välkommen till första delen av vår seminarieserie The Journey ‑ en arbetsrättslig seminarieserie i tre fristående delar med fokus på viktiga frågor i samband med de olika skedena under en anställning – onboarding, life on board och offboarding.

Den här gången är temat inför anställning och vi kommer att dela med oss av praktiska tips och handfasta råd. Självklart finns även möjlighet att ställa frågor. 

Vi kommer bland annat att beröra: 

  • Bakgrundskontroller och hantering av personuppgifter, GDPR. 
  • Diskriminering och missgynnande i samband med anställningsförfarandet samt kravprofiler, exempelvis vid utformning av annons, urval av kandidater till intervju, beslut om anställning, med mera. 
  • LAS tillämplighet på högre tjänstemän och hur detta kan hanteras avtalstekniskt i gränsfall.

Vid frågor vänligen kontakta ann-christin.karlen@vinge.se

OSA Senast den 21 augusti genom att registrera dig här >>>

De andra tillfällena finner ni nedan:

The Journey – Life on bord 19/9
The Journey – Off boarding 24/10

You may also be interested in

August 20, 2019

The Journey Onboarding – tips och råd inför anställning

Del 1/3 i vår arbetsrättsliga seminarieserie The Journey i Göteborg.

August 20, 2019