Hur påverkar Brexit dina affärer?

Hos Vinge finns gedigen kompetens om Brexit och hur förändringen kan komma att påverka företag. Vi erbjuder kunskap, råd och analys kring risker och möjligheter ur ett individuellt företagsperspektiv.

”Brexit är en kris, men situationen som vi befinner oss i erbjuder också möjligheter. Även om vi inte ser hela bilden ännu, är det redan idag fullt möjligt för företag och andra aktörer att identifiera problem, hitta lösningar och agera konstruktivt.

Både stora och små organisationer kan redan nu gå igenom sin verksamhet för att kunna avgöra var och hur organisationen är exponerad gentemot regler som omfattar Storbritannien och även EU i stort. På så sätt går det att planera för hur ett brittiskt utträde skulle kunna hanteras och hur risker och möjligheter kan vägas mot varandra. I kölvattnet av den brittiska folkomröstningen kan en sådan analys också ge företaget lämpliga verktyg för att försöka påverka att framtida regelverk på bästa sätt anpassas till den egna verksamheten.

Brexit ska inte bara ses som något negativt, det kan även ge upphov till ett reformarbete och en förändring av sådant som inte fungerar och tillfällen till att skapa något nytt. Där finns mycket att vinna för den som är framsynt.”   Professor Erik Lagerlöf, jurist Vinge

Se information från vårt seminarium After the Referendum 17 maj 2016

    Intervju med Maria Pia Hope, VD Vinge, och Erik Lagerlöf, bitr. jurist Vinge

 

 

 

    After the Referendum 17 maj 2016
    David Cairns
    British Ambassador in Sweden

     After the Referendum 17 maj 2016
   
Radoslaw Sikorski
    Radoslaw Sikorski, tidigare utrikesminister och 
    försvarsminister Polen

 

 

    After the Referendum 17 maj 2016
   
Erik Lagerlöf
    Affärsjurist, Vinge

 

 

                                                 
    After the Referendum 17 maj 2016
    Sir Alan Dashwood, 
    Professor emeritus EU-rätt

 

 

    After the Referendum 17 maj 2016
   
Hugh Mercer
    Advokat, Essex Court Chambers