China Practice Group

Kina är idag en av världens mest expansiva marknader och handeln mellan Sverige och Kina ökar i snabb takt.

Det globala intresset för Kina är idag större än någonsin, och det går inte att bortse från Kinas betydelse på den internationella marknaden. I det sammanhanget kan Vinges China Practice Group tack vare stor erfarenhet, lokal kännedom och ett brett upparbetat kontaktnät vara till ovärderlig hjälp – inte bara som affärsjuridisk rådgivare utan också som tolk av kulturella och sociala förhållandena i Kina.

Fullservice
Vår China Practice Group består av svenska och kinesiska jurister stationerade på Vinges kontor i Sverige. I över 25 år har vi hjälpt våra klienter med affärer i Kina och med alla typer av frågor vad gäller investeringar och handel mellan Sverige och Kina.

Till våra främsta arbetsområden i Kina hör M&A, strukturering och etablering av utländska, företrädesvis skandinaviska, direktinvesteringar, kommersiella avtal, immaterialrätt samt arbetsrätt.

Handel med Kina
Den kinesiska marknaden blir allt viktigare för utländska företag. Vinge kan hjälpa till med att förhandla och arbeta fram alla typer av leverans-, tillverknings-, agent- och distributionsavtal.

M&A
Vi erbjuder våra klienter rådgivning när det gäller strategiska förvärv och avyttringar i ett brett spektrum av industrier och såväl beträffande privat- som statsägda företag. Vinges långa erfarenhet och stora expertis inom M&A, i kombination med vår djupa förståelse för de affärsjuridiska villkoren i Kina, möjliggör effektiva transaktionsprocesser med högsta möjliga kvalitet.

Nyetableringar
Vinge erbjuder juridisk rådgivning i samband med de förberedande stadierna inför en etablering i Kina. Vår rådgivning begränsas inte enbart till juridiska frågor utan vi kan även bistå genom vårt breda kontaktnät inom kinesiskt näringsliv samt med djupgående kompetens i de sociala och kulturella förutsättningarna. Vi skräddarsyr vår hjälp utifrån faktorer som industrigren, företagsstorlek och tidigare kinaerfarenhet.

Immateriella rättigheter
Vinge har genom åren byggt en mycket stark kompetens när det gäller att skydda och upprätthålla immateriella rättigheter i Kina, och vi får ofta bistå klienter som vänder sig till oss för att få hjälp med att utforma de särskilda strategier som krävs för just den kinesiska marknaden.

Rättstvister och skiljeförfaranden
I fall då konflikter uppstår mellan kinesiska och utländska parter blir det ibland nödvändigt med skiljeförfaranden. Inom det området har Vinge omfattande erfarenheter som representant för såväl kinesiska som svenska eller andra nationers parter.

Investera i Sverige
Idag vill många kinesiska bolag komma in på den europeiska, och inte minst den svenska, marknaden. Sverige som land har en lång historia av handel och goda affärsrelationer med Kina och är därför en mycket fördelaktig plats för kinesiska företag som vill etablera sig i Sverige eller i andra europeiska länder. Då är vi på Vinge, med vårt breda nätverk och vår djupa kunskap om Kina, en engagerad och erfaren samarbetspartner.  

Ansvarig för China Practice Group är Gu Qun som nås på gu.qun@vinge.se eller 010 614 31 12.