Arbetsrätt

På Vinge arbetar ett tjugotal specialister med arbetsrätt. Arbetsrättsgruppen är en av Sveriges största och topprankas av internationella rankinginstitut och i kundundersökningar.

Gruppen hjälper både våra internationella och nationella klienter med all typ av arbetsrättslig rådgivning – och tack vare vårt omfattande internationella nätverk av arbetsrättsjurister kan Vinge också agera på den globala marknaden.

Arbetsrätt och avtal
Vinge bistår vid upprättande av anställningsavtal och andra typer av avtal mellan arbetsgivare och anställda, som till exempel avtal för verkställande direktör och andra nyckelpersoner, pensionsöverenskommelser, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar, driftsinskränkningar eller omorganisationer. Vi kan också bistå vid omorganisationer eller andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet, som exempelvis överlåtelser.

Trender
De senaste åren har vi inom arbetsrätten bland annat sett att benägenheten att träffa frivilliga uppgörelser i tvisteärenden har minskat, samt att andelen diskrimineringsfall har ökat.

Gränsöverskridande förvärv
När det gäller våra internationella kunder ser vi en fortsatt stor efterfrågan av rådgivning i samband med multinationella företags etablering av europeiska företagsråd, men också kring frågor om gränsöverskridande förvärv, exempelvis etablering av europeiska bolag, SE-bolag och outsourcing utomlands av hela avdelningar.

"Advokatfirman Vinge is, according to one client, ‘the outstanding practice in Sweden’. Team head Fredrik Dahl is ‘very skilled and business-oriented’; Gothenburg-based Charlotte Forssander is ‘highly skilled’ and ‘service-minded’, with ‘a clear passion for her job’. Olle Lindén, who is also based in Gothenburg, is ‘meticulous and has a wealth of knowledge’." (Legal 500, 2014)