Arbetsrätt

På Vinge arbetar ett tjugotal specialister med arbetsrätt. Arbetsrättsgruppen är en av Sveriges största och topprankas av internationella rankinginstitut och i kundundersökningar.

Gruppen hjälper både våra internationella och nationella klienter med all typ av arbetsrättslig rådgivning – och tack vare vårt omfattande internationella nätverk av arbetsrättsjurister kan Vinge också agera på den globala marknaden.

Arbetsrätt och avtal
Vinge bistår vid upprättande av anställningsavtal och andra typer av avtal mellan arbetsgivare och anställda, som till exempel avtal för verkställande direktör och andra nyckelpersoner, pensionsöverenskommelser, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar, driftsinskränkningar eller omorganisationer. Vi kan också bistå vid omorganisationer eller andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet, som exempelvis överlåtelser.

Trender
De senaste åren har vi inom arbetsrätten bland annat sett att benägenheten att träffa frivilliga uppgörelser i tvisteärenden har minskat, samt att andelen diskrimineringsfall har ökat.

Gränsöverskridande förvärv
När det gäller våra internationella kunder ser vi en fortsatt stor efterfrågan av rådgivning i samband med multinationella företags etablering av europeiska företagsråd, men också kring frågor om gränsöverskridande förvärv, exempelvis etablering av europeiska bolag, SE-bolag och outsourcing utomlands av hela avdelningar.

"Advokatfirman Vinge is according to one client "the best employment law firm in Sweden," and highlights the firm's "fantastic cross-border capabilities and broad network of lawyers in other countries," adding: "They are very good at taking the overall responsibility for coordinating the advice of foreign lawyers. They have highly skilled teams in most areas of law." Head of the firm's Stockholm team, Fredrik Dahl is described as "an outstanding lawyer who gives the client hands-on advice. He is not only extremely business-oriented, but also very straightforward." Gothenburg based Charlotte Forssander is described as "She is skilled, understands the problem and adapts to the situation." The same source praises her ability to maintain good relations between employers and employees and "make both parties feel that good solutions are arranged." (Chambers and Partners 2017)