Verksamhetsområden

Vinge är en affärsjuridisk advokatbyrå som besitter djup och bred kompetens inom ett flertal rätts- och verksamhetsområden. Våra jurister är ofta specialiserade inom ett eller flera områden. För att vi ska kunna möta och tillgodose våra klienters behov kan resurser lätt flyttas mellan arbetsgrupper beroende på ärendets komplexitet och storlek.

Arbetsrätt

Bank & Finans

Bank & Finans

Bolagsrätt

Bolagsrätt

China Practice Group

Commercial Agreements

Commercial Agreements

Corporate Commercial

Corporate Commercial

Corporate Finance & Capital Markets

Corporate Finance & Capital Markets

Corporate Risk & Compliance

Entreprenad & Samhällsbyggnad

EU, Competition & Regulatory

EU, Competition & Regulatory

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Finansiella tillståndsfrågor

Finansiella tillståndsfrågor

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Immaterialrätt

Immaterialrätt

IT & Outsourcing

IT & Outsourcing

M&A

M&A

Marknadsrätt

Marknadsrätt

Medierätt

Medierätt

Miljörätt

Miljörätt

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Rekonstruktioner & Obestånd

Rekonstruktioner & Obestånd

Riskkapital

Riskkapital

Sjö- och Transporträtt

Sjö- och Transporträtt

Skatterätt

Skatterätt

Telekomrätt

Telekomrätt

Tvistlösning