Lina Bergqvist

Counsel, Advokat sedan 2009

Lina Bergqvist är specialiserad på kommersiell tvistlösning, såväl svenska domstolsprocesser som svenska och internationella skiljeförfaranden. Hon har agerat ombud i tvister inom en rad olika områden, såsom tvister inom företagsförvärv, uppdragsavtal, entreprenader, leverans- och serviceavtal samt försäkring. Hon har bred erfarenhet av tvistelösningsfrågor och är sedan 2015 ledamot i Sydsvenska Handelskammens Skiljeråd. 

Verksamhetsområden

Erfarenhet

  • Tingstjänstgöring, 2002-2004
  • FN Högkvarteret i New York, Department of Public Information, praktikant 2001-2002

Utbildning

  • Lunds Universitet (jur kand, 2002)

Övriga meriter

MEDLEMSKAP

  • Medlem i Advokatsamfundet
  • Medlem i Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
  • Medlem i AIJA
  • Medlem i Swedish Arbitration Association (SAA)
  • Medlem i Swedish Women in Arbitration (Swan)
  • Medlem i International Bar Association (ICC)