Vinges upphandlingsdag i Malmö 2017

09:30 - 15:30 Vinge, Östergatan 30, Malmö

Vinges experter går igenom de viktigaste domarna på upphandlingsområdet och erfarenheterna av de nya lagarna. Vi kommer också redogöra för hur de nya bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor kan tillämpas i praktiken och vilka möjligheter och risker de medför.

Under dagen får du även tillfälle att lyssna på spännande paneldebatt och föredrag. Region Skåne, genom inköpsdirektören Louise Strand och enhetschefen Olle Sanfridsson, kommer att berätta om sin inköpsprocess och vi kommer att ha en intressant paneldebatt om ramavtal med följande deltagare: Pär Åström (Key Account Manager, EFG Kontors-möbler), Eva Wegsjö Sande (Inköpschef, Göteborgs Hamn), Johanna Aronsson (Juridisk affärskoordinator, Rexel Sverige) och Anna Larsson (Bolagsjurist, SKL Kommentus Inköpscentral).

DATUM: Torsdagen 21 september
TID: 09.30-15.30
PLATS: Vinge, Östergatan 30, Malmö
ANMÄLAN: Registrera dig till eventet genom att klicka här>>>
OSA: Senast den 13 september

Inbjudan i sin helhet finner ni här>>>

Vid frågor vänligen kontakta lina.ronndahl@vinge.se
 
Varmt välkommen!