IP@VINGE 16 NOVEMBER

08:30 - 12:00 IP@vinge.se

Årets tema är modern immaterialrätt. Seminariet utgår från juristens perspektiv. Hur kan immaterialrätten användas som verktyg i företagets verksamhet? Vad kan göras och hur bör det göras? Vi illustrerar sambandet mellan teori och praktik, med fokus på de praktiska utmaningar som kan uppstå i verksamheten.

Ta chansen och anmäl dig till en spännande och lärorik förmiddag!

DATUM: 16 november 2017
TID: 9:00-12:00, frukost serveras från 8:30.
PLATS: Stockholom, Vinges kontor, ingång Norrlandsgatan 10
OSA: Innan den 9 november genom att registrera dig här.

Deltagande är kostnadsfritt. Frukost ingår.

Vid frågor vänligen kontakta oss på IP@vinge.se
 
Välkomna!


Program (start 9.00)

Jur. dr Stojan Arnerstål, föreståndare för Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), vid Uppsala universitet inleder och är moderator under dagen.

Upphovsrätten i den digitala miljön
EU-domstolen har på senare tid meddelat flera avgöranden som, delvis, klargör under vilka förutsättningar det är tillåtet att länka till någon annans upphovsrättsligt skyddade material på internet. Under seminariet diskuterar vi bl.a. begreppet ”ny publik”, länkning till lovligen respektive olovligen publicerade verk och betydelsen av god respektive ond tro hos länkaren. Passet avslutas med en diskussion om länkning och ideela rättigheter.
Föreläsare: Tobias Kempas, Advokatfirman Vinge

Varumärkesanvändning
Med utgångspunkt i sin kommande bok, Varumärkesanvändning, diskuterar Stojan Arnerstål, vilken rätt som finns att använda eller referera till annans varumärke i en kommersiell kontext. Under passet presenteras vissa grundläggande omständigheter som man måste beakta vid användning av annans varumärke i t.ex. jämförande reklam. Arnerstål diskuterar också möjliga sätt att strukturera argumentationen i intrångstvister.
Föreläsare: Stojan Arnerstål, Uppsala universitet

Mjukvarupatent och patenttroll
Patent relaterade till bl.a. datorprogram och affärsmetoder har under många år skapat en del problem, framför allt i USA där NPE:s (Non Practice Entities) har som affärsidé att enbart driva patentprocesser. Har denna företeelse (patenttrollen) kommit till Europa och Sverige? Kommer det föreslagna nya europeiska ”patent package” underlätta för trollen att agera även i Europa? Vi tittar även närmare på ett nyligen avdömt fall från PMD som avser mjukvarupatent där frågor om intrång och giltighet avseende sådant patent för första gången ställts på sin spets i allmän domstol
Föreläsare: Håkan Borgenhäll och Carolina Walther, Advokatfirman Vinge

Nya förutsättningar för registrering av varumärken
Den 1 oktober i år avskaffades kravet på grafisk återgivning vid ingivande av ansökan om EU-varumärke, vilket öppnade upp för registrering av nya varumärkesformer. Bland annat blir hologram och rörliga varumärken nu möjliga att registrera. Under seminariet diskuteras denna utveckling och vi gör även en internationell utblick avseende annorlunda varumärken i världen. Vilken framtid går vi till mötes?
Föreläsare: Richard Wessman, Advokatfirman Vinge

Marknadsföring i en digital miljö
Den tekniska utvecklingen leder till nya möjligheter och kommunikationsvägar för företag att marknadsföra sina produkter och tjänster. Innovativ marknadsföring i moderna digitala miljöer resulterar i nya juridiska utmaningar och frågor. Under seminariet kommer vi diskutera frågor om dold marknadsföring och direktmarknadsföring i dessa miljöer, bl.a. vad som gäller för länkning, bloggar, influenser och sociala medier samt hur företagen bör förhålla sig till de nya utmaningarna som digitaliseringen innebär för marknadsföringen.
Föreläsare: Carolina Walther och Klara Secher, Advokatfirman Vinge

Vinges IP-barometer
Vinges återkommande marknadsundersökning bland svenska företag och deras hantering och förhållningssätt kring IP redovisas i vissa delar. Kan vi se några trender? Företagen uttalar sig också om vissa dagsaktuella IP frågor.
Föreläsare: Per Sahlqvist, Brand Eye AB

Lägg till i kalender 2017-11-16 08:30 2017-11-16 12:00 IP@VINGE 16 NOVEMBER Årets tema är modern immaterialrätt. Seminariet utgår från juristens perspektiv. Hur kan immaterialrätten användas som verktyg i företagets verksamhet? Vad kan göras och hur bör det göras? Vi illustrerar sambandet mellan teori och praktik, med fokus på de praktiska utmaningar som kan uppstå i verksamheten. Ta chansen och anmäl dig till en spännande och lärorik förmiddag! DATUM:16 november 2017 TID: 9:00-12:00, frukost serveras från 8:30. PLATS:Stockholom, Vinges kontor, ingång Norrlandsgatan 10 OSA: Innan den 9 november genom att registrera dig här.Deltagande är kostnadsfritt. Frukost ingår. Vid frågor vänligen kontakta oss på IP@vinge.se Välkomna! Program (start 9.00) Jur. dr Stojan Arnerstål, föreståndare för Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), vid Uppsala universitet inleder och är moderator under dagen. Upphovsrätten i den digitala miljönEU-domstolen har på senare tid meddelat flera avgöranden som, delvis, klargör under vilka förutsättningar det är tillåtet att länka till någon annans upphovsrättsligt skyddade material på internet. Under seminariet diskuterar vi bl.a. begreppet ”ny publik”, länkning till lovligen respektive olovligen publicerade verk och betydelsen av god respektive ond tro hos länkaren. Passet avslutas med en diskussion om länkning och ideela rättigheter.Föreläsare: Tobias Kempas, Advokatfirman Vinge VarumärkesanvändningMed utgångspunkt i sin kommande bok, Varumärkesanvändning, diskuterar Stojan Arnerstål, vilken rätt som finns att använda eller referera till annans varumärke i en kommersiell kontext. Under passet presenteras vissa grundläggande omständigheter som man måste beakta vid användning av annans varumärke i t.ex. jämförande reklam. Arnerstål diskuterar också möjliga sätt att strukturera argumentationen i intrångstvister.Föreläsare: Stojan Arnerstål, Uppsala universitet Mjukvarupatent och patenttrollPatent relaterade till bl.a. datorprogram och affärsmetoder har under många år skapat en del problem, framför allt i USA där NPE:s (Non Practice Entities) har som affärsidé att enbart driva patentprocesser. Har denna företeelse (patenttrollen) kommit till Europa och Sverige? Kommer det föreslagna nya europeiska ”patent package” underlätta för trollen att agera även i Europa? Vi tittar även närmare på ett nyligen avdömt fall från PMD som avser mjukvarupatent där frågor om intrång och giltighet avseende sådant patent för första gången ställts på sin spets i allmän domstolFöreläsare: Håkan Borgenhäll och Carolina Walther, Advokatfirman Vinge Nya förutsättningar för registrering av varumärkenDen 1 oktober i år avskaffades kravet på grafisk återgivning vid ingivande av ansökan om EU-varumärke, vilket öppnade upp för registrering av nya varumärkesformer. Bland annat blir hologram och rörliga varumärken nu möjliga att registrera. Under seminariet diskuteras denna utveckling och vi gör även en internationell utblick avseende annorlunda varumärken i världen. Vilken framtid går vi till mötes?Föreläsare: Richard Wessman, Advokatfirman VingeMarknadsföring i en digital miljöDen tekniska utvecklingen leder till nya möjligheter och kommunikationsvägar för företag att marknadsföra sina produkter och tjänster. Innovativ marknadsföring i moderna digitala miljöer resulterar i nya juridiska utmaningar och frågor. Under seminariet kommer vi diskutera frågor om dold marknadsföring och direktmarknadsföring i dessa miljöer, bl.a. vad som gäller för länkning, bloggar, influenser och sociala medier samt hur företagen bör förhålla sig till de nya utmaningarna som digitaliseringen innebär för marknadsföringen. Föreläsare: Carolina Walther och Klara Secher, Advokatfirman Vinge Vinges IP-barometerVinges återkommande marknadsundersökning bland svenska företag och deras hantering och förhållningssätt kring IP redovisas i vissa delar. Kan vi se några trender? Företagen uttalar sig också om vissa dagsaktuella IP frågor.Föreläsare: Per Sahlqvist, Brand Eye AB IP@vinge.se Vinge contact@vinge.se false DD/MM/YYYY