Internationellt

Vinge har lång erfarenhet av att verka på en global marknad och våra uppdrag är till stor del internationella. Vi har ett brett kontaktnät med byråer över hela världen som står till våra klienters förfogande och Vinge är den svenska medlemmen i det globala affärsjuridiska nätverket Lex Mundi.

Lex Mundi

Vinge är exklusiv partner för Lex Mundi i Sverige - världens ledande nätverk för oberoende advokatbyråer med gedigen erfarenhet i mer än 100 länder över hela världen. Som en del av Lex Mundis globala nätverk kan vi förse våra klienter med utvalda kontakter till mer än 21.000 advokater runt om i världen - genom ett enda klick.

Individuellt är varje medlemsföretag inom Lex Mundi ledande på sin lokala marknad. Tillsammans tillhandahåller Lex Mundis medlemföretag globala juridiska resurser med oöverträffad djup och bredd. Genom att arbeta med andra Lex Mundi företag, har vi möjlighet att smidigt hantera våra kunders mest utmanande internationella transaktioner och tvister. Läs mer om Lex Mundi här.

Foreign desks

Vinge har egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel men vår expertis sträcker sig mycket längre än så. Vi har till exempel foreign desks med kunskaper i juridik, språk och affärskultur inom respektive område.

Juristerna som arbetar vid Vinges olika foreign desks är experter på lokala förhållanden såväl gällande juridiska skillnader som affärsklimatet i stort. Vi ser oss inte bara som affärsjuridiska rådgivare, utan också som kulturella brobyggare och förhandlare.

Foreign desks service för våra utländska klienter

  • Vi erbjuder tillgång till Vinges expertis inom samtliga verksamhetsområden.
  • Därutöver kan juristerna som arbetar i våra foreign desks språket och är väl insatt i juridiska och affärsmässiga skillnader.
  • När våra utländska klienter vill expandera sin verksamhet till Danmark, Norge, Finland eller Baltikum koordinerar vi med lokala juridiska ombud och tillhandahåller projektledning.

Foreign desks service för våra svenska klienter

  • Vi hjälper våra svenska klienter in på aktuell marknad. Genom specialiserade lokala ombud från vårt omfattande nätverk kan vi tillhandahålla ett fullservicekoncept även i projekt utanför Sverige. 
  • Vi underlättar kommunikationen med lokala ombud samt hanterar juridisk projektledning och kostnadskontroll.