Branscher

Vinge har erfarenhet från ett flertal branscher och våra jurister besitter ofta kunskap inom ett flertal sådana. Genom vår branscherfarenhet kan vi hjälpa våra klienter att skapa affärsmässiga förutsättningar för de utmaningar som ligger framför dem. Genom att kombinera specialistkompetens med branschkunskap kan vi vara en värdefull rådgivare i alla avseenden.

Läs mer om vår branschkompetens nedan.

Bygg & fastigheter

Bygg & Fastigheter

Energi

Energi

Finansiella tjänster

Finansiella tjänster

Flyg

Flyg

Handel

Handel

IT, Teknik och Telekom

IT, Teknik & Telekom

Bioteknik, Läkemedel & Livsmedel

Life Sciences & Health

Offentliga verksamheter

Offentliga verksamheter

Service

Service

Sjöfart & transport

Skog & Gruvor - vi har specialistkompetensen på Vinge

Skog & Gruvor

Sport, Media och Underhållning

Sport, Media & Underhållning