Wärtsilä förvärvar Puregas Solutions

Uppdrag, 4 oktober 2017

Vinge har biträtt ägarna av Puregas Solutions vid försäljnig av bolaget till teknologikoncernen Wärtsilä. Puregas Solutions är en svensk leverantör av nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas. Puregas är en ledande aktör inom sitt område med dotterbolag i Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA. Transaktionen värderas (företagsvärdering) till 280 milj kr med en evtillkommande tilläggsköpeskilling på 70 milj kr.

Vinges team bestod av delägare Johan Winnerblad tillsammans med bland andra biträdande juristerna Andrea Ahlgren och Desirée Sjöblom samt VDR-assistenterna Viktoria Owetz och Cathrin Larsson.