Vinge rådgivare till Svea Ekonomi vid investering i Stidner Complete

Uppdrag, 13 juli 2017

Vinge har biträtt Svea Ekonomi AB (”Svea”) vid dess investering i den innovativa e-handelslösningen Stidner Complete AB. Investeringen har genomförts genom en riktad nyemission till Svea Ekonomi.

Stidner tillhandahåller sina kunder en komplett kassalösning, fraktbokning, packsystem och kundportal för e-handel. Svea Ekonomi är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i ett flertal europeiska länder som erbjuder administrativa och finansiella lösningar.

Vinges team har bestått av advokat Alex Miler och biträdande juristen Lionardo Ojeda.