Vinge har biträtt Svenska Handelsbanken

Uppdrag, 13 september 2017

Vinge har biträtt Svenska Handelsbanken vid refinansiering och ingående av nya finansieringsavtal i ett sammanlagt belopp om 1,7 miljarder kronor i samband med uppdelningen av B&B TOOLS-koncernen i två separata börsnoterade bolag genom en avknoppning och särnotering av rörelsesegmentet Momentum Group, som i huvudsak består av återförsäljarverksamheter. I samband med uppdelningen återtog det kvarvarande rörelsesegmentet B&B TOOLS sitt tidigare namn Bergman & Beving.

Vinges team bestod främst av Louise Brorsson Salomon och Linn Adelwald.