VINGE HAR BITRÄTT ACTIVE TREND SWEDEN I SAMBAND MED EQUITY CROWDFUNDING

Uppdrag, 11 april 2017

Vinge har biträtt Active Trend Sweden AB i samband med en riktad nyemission av B-aktier. Emissionen riktas till intressenter i bolagets nyligen avslutade crowdfunding-kampanj. Syftet med emissionen är bl.a. att möjliggöra ytterligare produktutveckling samt en expansion till nya marknader.

Active Trend Sweden utvecklar och säljer accessoarer för en aktiv livsstil, med primärt fokus på en produktlinje med löparryggsäckar under varumärket IAMRUNBOX.

Vinges team bestod av Kristoffer Franzkeit och Lena Lundahl.