Vinge företräder GD Invest AB i samband med försäljningen av Gandalf Distribution AB

Uppdrag, 17 juli 2017

Vinge företräder GD Invest AB i samband med försäljningen av 85% av aktierna i datadistributionsbolaget Gandalf Distribution AB till ELKO Grupa AS, baserat i Lettland.

Gandalf Distribution är en av Nordens ledande distributörer av dataprodukter och -tillbehör och omsatte under räkenskapsåret 2016/2017 SEK 674 miljoner. ELKO Grupa AS är verksamt inom samma område i Europa och Centralasien och omsatte under 2016 USD 1.460 miljoner. Förvärvet innebär att ELKO Grupa AS etablerar sig på den nordiska marknaden.

Vinges team bestod av delägare Jesper Ottergren och biträdande jurist Kristoffer Franzkeit.