VINGE BITRÄDER CANTARGIA I NYEMISSIONER

Uppdrag, 10 november 2017

Cantargia AB (publ) (Nasdaq First North) genomför en riktad emission och en företrädesemission om sammanlagt 232 miljoner kronor.

Vinge biträder Cantargia. Vinges team består av Erik Sjöman, Christian Lindhé, Kristoffer Franzkeit och Ludvig Frithiof.