Vinge biträder Arthur J. Gallagher vid förvärv av Nordic Försäkring & Riskhantering AB

Uppdrag, 6 september 2017

Vinge biträder Arthur J. Gallagher i samband med förvärvet av Nordic Försäkring & Riskhantering AB (”Nordic”). Nordic är en sakförsäkringsförmedlare baserad i Göteborg, med specialistkompetens inom bland annat industri och life science samt försäkringslösningar för intressegrupper och branschorganisationer i Sverige.

Vinges team består av ansvarig delägare Johan Göthberg samt bland andra biträdande juristerna Oscar Rydén, Filip Brosset, Martin Cronsioe och Sara Strandberg.