Vinge biträder Adven vid förvärv av fjärrvärmeverksamhet m.m. från E.ON

Uppdrag, 4 december 2017

Vinge biträder Adven Sweden AB:s vid dess förvärv av E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag. Målbolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet och har flera lokala energilösningar runt om i Sverige.

Vinges team består bl.a. av ansvarig delägare Johan Göthberg samt Filip Brosset, Mikaela Lang. Malin Ohlin, Isabell Nielsen, Josephine Andersson, Eva Fredrikson, Mika Jordan, Fabian Ekeblad, Sofia Ekdahl, Mathilda Persson, Emelle Ouachi och Viktoria Owetz.