Lagercrantz Group förvärvar Profsafe

Uppdrag, 13 juni 2017

Vinge företräder Lagercrantz Group i samband med förvärv av svenska Profsafe. Profsafe utvecklar och säljer skåp och säkerhetsprodukter inom t.ex. brandskydd, inbrottsskydd och kontanthantering samt vapenskåp. Bolaget har sin verksamhet i Anderstorp och har en årlig försäljning om cirka 85 MSEK med god lönsamhet.

Vinges team bestod av delägare Johan Winnerblad tillsammans med bland andra biträdande juristerna Filip Öhrner och Manne Bergström.